แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 2
ลำดับ 8
ชื่อพันธุ์ ทองย้อยเดิม
ลักษณะพันธุ์ ลำต้นขนาดใหญ่ แข็งแรง ค่อนข้างสูง กิ่งที่แตกออกโค้งงอ กิ่งปลายงอนขึ้น บริเวณโคนต้นมักไม่มีกิ่ง เนื่องจากมีความสูงมาก การแตกกิ่งมีมากทางด้านบน การจัดเรียงของกิ่งไม่เป็นระเบียบ ใบใหญ่ โคนใบเรียวแหลม
พิกัด x,y 47p0667503,1540514
วันที่ปลูก 2015-05-12
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 478 35 0 345 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 475 34 0 330 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 453 33 0 312 พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 86 5 8 54 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 74 4.5 6 42 - ลาลีวรรณ หอมหวล