แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

 แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน
ค้นหาชื่อทุเรียน หรือ ค้นหาจากวันที่ วันที่ ถึงวันที่
ร่องปลูกลำดับที่ชื่อพันธุ์ข้อมูลล่าสุดความสูงรอบต้นจำนวนกิ่งขนาดพุ่มบันทึกภาพล่าสุด
24กบจำปา2022-06-10485220330
23ชายมะไฟ2022-06-10400410250
13สาวชม2022-06-10480470410
21ทับทิม2022-06-100000ยืนต้นตาย และอยู่ระหว่างการจัดหาต้นพันธุ์
22ฉัตรสีนาค2022-06-10290280184
11กลีบสมุทร2022-06-10365250245
12ทองย้อยฉัตร2022-06-10578470410
18กบตาเต่า2022-06-10555500490
15ก้านยาวสีนาค2022-06-10470300350
16ตะพาบน้ำ2022-06-10355300272
19ฉัตรสีทอง2022-06-10495360365
17กำปั่นพวง2022-06-10420400350
14กบชายน้ำ2022-06-10412360290
26กระปุกทองดี2022-06-10360280250
33ชมพูศรี2022-06-10475470480
210กบสาวน้อย2022-06-10392350330
37กบเจ้าเงาะ (เจ้าเงาะ)2022-06-10426310350
31ย่ำมะหวาด2022-06-10310350230-
36นกหยิบ2022-06-10448350400
28ทองย้อยเดิม2022-06-10478390365
หมายเหตุ : แสดงผลไม่เกิน 20 รายการ ล่าสุด