แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

 แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน
ค้นหาชื่อทุเรียน หรือ ค้นหาจากวันที่ วันที่ ถึงวันที่
ร่องปลูกลำดับที่ชื่อพันธุ์ข้อมูลล่าสุดความสูงรอบต้นจำนวนกิ่งขนาดพุ่มบันทึกภาพล่าสุด
23ชายมะไฟ2021-09-10400390210-
13สาวชม2021-09-10480420396-
26กระปุกทองดี2021-09-10310250210-
19ฉัตรสีทอง2021-09-10472340352-
12ทองย้อยฉัตร2021-09-10578420370-
15ก้านยาวสีนาค2021-09-10470270315-
17กำปั่นพวง2021-09-10400330310-
14กบชายน้ำ2021-09-10385320270-
22ฉัตรสีนาค2021-09-10290270184-
25กบทองคำ2021-09-10526450220-
27กำปั่นตาแพ2021-09-10482450354-
24กบจำปา2021-09-1047016.40287-
32กระดุมทอง2021-09-1047535.70280-
11กลีบสมุทร2021-09-10355250220-
16ตะพาบน้ำ2021-09-10310220310-
21ทับทิม2021-09-10306250230-
28ทองย้อยเดิม2021-09-10478350345-
29กบไว2021-09-10356260340-
210กบสาวน้อย2021-09-10387320310-
31ย่ำมะหวาด2021-09-10300320210-
หมายเหตุ : แสดงผลไม่เกิน 20 รายการ ล่าสุด