แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 2
ลำดับ 2
ชื่อพันธุ์ ฉัตรสีนาค
ลักษณะพันธุ์ การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบป้อม ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน
พิกัด x,y 47p0667531,1540546
วันที่ปลูก 2014-06-19
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 290 27 0 184 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 290 27 0 184 - -
2021-01-10 283 26.3 0 184 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-07-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-01-25 162 12 8 73 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-12-27 160 12 8 72 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 160 12 8 72 ตัดแต่งกิ่งล่าง ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 142 12 9 72 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 142 12 9 72 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-08-16 142 12 9 72 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 142 12 9 72 ตัดแต่งกิ่งล่าง และตัดยอดที่ตาย ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 143 11 11 74 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 143 11 11 74 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 143 11 11 74 ปลายใบไหม้ ลาลีวรรณ หอมหวล