แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 1
ลำดับ 7
ชื่อพันธุ์ กำปั่นพวง
ลักษณะพันธุ์ ใบรูปรี กว้าง 5-7 ซม. ยาว 15-17 ซม. ปลายใบยาว ฐานใบแหลม การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบป้อม ปลายใบแหลม
พิกัด x,y 47p0667520,1540521
วันที่ปลูก 2015-05-12
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 400 33 0 310 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 400 32 0 310 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 370 29 0 285 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-07-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-01-25 56 5.5 4 63 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-12-27 55 5.5 4 62 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 55 5.5 4 62 กิ่งยอดแห้ง ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 0 5 5 61 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 64 5 5 60 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-08-16 64 5 5 60 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 64 5 5 60 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 62 5 6 60 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 62 5 6 60 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 62 5 6 60 ปลายใบไหม้ ลาลีวรรณ หอมหวล