แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 1
ลำดับ 6
ชื่อพันธุ์ ตะพาบน้ำ
ลักษณะพันธุ์ การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบแบบป้อม ปลายเรียวแหลม ฐานใบกลมมน
พิกัด x,y 47p0667521,1540522
วันที่ปลูก 2014-04-02
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 310 22 0 310 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 300 19 0 235 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 260 19 0 220 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-07-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-01-25 92 6 6 46 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-12-27 90 6 6 45 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 90 6 6 45 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 89 5.5 6 45 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 89 5.5 6 45 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 89 5.5 6 45 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 0.89 5.5 6 52 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 0.88 5.5 6 52 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 88 5.5 6 5.2 ปลายใบไหม้ ลาลีวรรณ หอมหวล