แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 1
ลำดับ 2
ชื่อพันธุ์ ทองย้อยฉัตร
ลักษณะพันธุ์ รูปทรงใบป้อมปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน
พิกัด x,y 47p0667537,1540541
วันที่ปลูก 2014-04-02
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 578 42 0 370 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 575 42 0 340 พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 525 42 0 335 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-07-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-01-25 172 15 13 146 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-12-27 170 14.5 13 145 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 170 14.5 13 145 ตัดแต่งกิ่งล่าง ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 152 13 15 124 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 150 13 15 120 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-08-16 150 13 15 120 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 150 13 15 120 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 1.45 13 14 110 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 1.43 13 14 110 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 142 13 14 110 กิ่งใบสมบูรณ์ ลาลีวรรณ หอมหวล