แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 3
ลำดับ 2
ชื่อพันธุ์ กระดุมทอง
ลักษณะพันธุ์ รูปทรงกลางใบป้อมหรือรูปไข่ ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลมหรือมน
พิกัด x,y 47p0667528,1540552
วันที่ปลูก 2014-06-19
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 475 35.7 0 280 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 475 35 0 280 พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 435 34.8 0 265 พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-07-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-01-25 166 10 9 75 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-12-27 165 10 9 72 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 165 10 9 72 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 162 8.5 9 72 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 160 8.5 9 70 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 160 8.5 9 70 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 155 6.5 9 75 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 155 6.5 9 75 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 155 6.5 9 75 - ลาลีวรรณ หอมหวล