แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 3
ลำดับ 1
ชื่อพันธุ์ ย่ำมะหวาด
ลักษณะพันธุ์ ใบรูปไข่กลม กว้าง 3-6 ซม. ยาว 11-16 ซม. ปลายใบสั้น ฐานใบมน การจัดเรียงกิ่งเป็นระเบียบ รูปร่างของใบแบบป้อม ปลายใบเรียวแหลม
พิกัด x,y 47p0667531,1540566
วันที่ปลูก 2014-04-02
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 300 32 0 210 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 300 32 0 200 พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 280 32 0 200 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-07-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-01-25 158 13 14 105 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-12-27 155 13 14 100 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 155 13 14 100 ตัดแต่งกิ่ง ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 137 11 16 96 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 135 11 16 95 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-08-16 135 11 16 95 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 135 11 16 95 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 120 10 14 80 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 120 10 14 80 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 120 10 14 80 ปลายใบไหม้ ลาลีวรรณ หอมหวล