แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 2
ลำดับ 10
ชื่อพันธุ์ กบสาวน้อย
ลักษณะพันธุ์ การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบแหลม ฐานใบแหลม
พิกัด x,y 47p0667496,1540503
วันที่ปลูก 2015-05-12
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 387 32 0 310 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 382 32 0 300 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 360 31 0 290 พรพิมล ตันอารีย์
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-01-25 94 8.5 9 72 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 78 6 8 45 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 78 6 8 45 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 78 6 8 45 - ลาลีวรรณ หอมหวล