แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 2
ลำดับ 9
ชื่อพันธุ์ กบไว
ลักษณะพันธุ์ การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน
พิกัด x,y 47p0667499,1540509
วันที่ปลูก 2015-05-12
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 356 26 0 340 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 340 26 0 320 พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 320 24 0 308 พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-07-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-01-25 72 5 8 46 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-12-27 70 5 8 45 ปลูกใหม่ ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 70 5 8 45 ปลูกใหม่แทนต้นเดิม ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 82 5.5 8 62 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 80 5.5 8 60 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-08-16 80 5.5 8 60 ควรเปลี่ยนต้นใหม่ ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 80 5.5 8 60 ยอด/ปลายกิ่งแห้ง ควรเปลี่ยนต้นใหม่ ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 78 5.5 9 60 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 78 5.5 9 60 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 78 5.5 9 60 - ลาลีวรรณ หอมหวล