แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 2
ลำดับ 7
ชื่อพันธุ์ กำปั่นตาแพ
ลักษณะพันธุ์ เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่ ขึ้นง่าย ใบมีลักษณะบาง ป้อมกว่ากำปั่นเนื้อขาว กลางใบ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม
พิกัด x,y 47p0667506,1540518
วันที่ปลูก 2015-05-12
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 482 45 0 354 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 476 44 0 350 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 455 42.3 0 342 พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 102 7 11 92 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 102 7 11 92 - ลาลีวรรณ หอมหวล