แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 2
ลำดับ 6
ชื่อพันธุ์ กระปุกทองดี
ลักษณะพันธุ์ การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบรูปไข่ ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม
พิกัด x,y 47p0667511,1540524
วันที่ปลูก 2014-06-19
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 310 25 0 210 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 310 24 0 200 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 290 23 0 185 พรพิมล ตันอารีย์
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-07-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 50 4 4 25 ปลูกใหม่แทนต้นเดิม ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 0 9 7 56 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 76 9 7 56 - ลาลีวรรณ หอมหวล