แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 2
ลำดับ 5
ชื่อพันธุ์ กบทองคำ
ลักษณะพันธุ์ การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบเรียวยาว ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน
พิกัด x,y 47p0667516,1540530
วันที่ปลูก 2014-06-19
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 526 45 0 220 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 520 45 0 220 พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 500 44.5 0 220 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-07-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-01-25 224 20 22 115 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 216 16 22 107 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 215 16 22 105 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-08-16 215 16 22 105 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 215 16 22 105 ตัดแต่งกิ่งล่าง ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 198 16 25 102 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 198 16 25 102 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 198 16 25 102 ปลายใบแห้ง ลาลีวรรณ หอมหวล