แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 2
ลำดับ 4
ชื่อพันธุ์ กบจำปา
ลักษณะพันธุ์ การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบป้อม ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบกลมมน
พิกัด x,y 47p0667522,1540535
วันที่ปลูก 2014-06-19
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 470 16.4 0 287 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 470 15.5 0 270 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 455 14.6 0 262 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 85 5 8 50 ปลูกใหม่แทนต้นเดิม ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 80 4 4 38 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 140 10 15 70 กิ่งใบไม่สมบูรณ์ ใบเล็ก ลาลีวรรณ หอมหวล