แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 2
ลำดับ 3
ชื่อพันธุ์ ชายมะไฟ
ลักษณะพันธุ์ รูปทรงใบยาวเรียว ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม
พิกัด x,y 47p0667527,1540541
วันที่ปลูก 2014-06-19
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 400 39 0 210 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 400 38 0 270 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 377 38 0 270 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 163 19 8 102 ตัดแต่งกิ่งล่าง ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-08-16 162 18 10 115 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 162 16 12 115 - ลาลีวรรณ หอมหวล