แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 2
ลำดับ 1
ชื่อพันธุ์ ทับทิม
ลักษณะพันธุ์ การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของโคนใบป้อม ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน
พิกัด x,y 47p0667537,1540551
วันที่ปลูก 2014-04-02
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 306 25 0 230 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 300 24.6 0 225 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 300 24.6 0 215 - พรพิมล ตันอารีย์
2020-09-10 0 0 0 0 ยืนต้นตาย เนื่องจากเป็นโรคเชื้อราไฟทอปเธอร่า กรกนก พานทอง
2017-07-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 142 17 6 102 ตัดยอด ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 183 16 13 102 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-08-16 182 16 13 100 ควรเปลี่ยนต้นใหม่ ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 142 12 9 72 ปลายยอดแห้งเล็กน้อย ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 185 16 14 75 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 185 16 14 75 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 185 16 14 75 แตกยอดใหม่ ลาลีวรรณ หอมหวล