แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 1
ลำดับ 9
ชื่อพันธุ์ ฉัตรสีทอง
ลักษณะพันธุ์ การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบป้อม ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน
พิกัด x,y 47p0667509,1540508
วันที่ปลูก 2015-05-12
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 472 34 0 352 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 455 34 0 352 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 450 32 0 353 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-12-27 73 7 5 70 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 0 7 5 70 ตัดแต่งกิ่งล่าง ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 64 5.5 6 65 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 63 5.5 6 64 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 63 5 6 60 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 63 5 6 60 ปลายใบไหม้ ลาลีวรรณ หอมหวล