แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 1
ลำดับ 5
ชื่อพันธุ์ ก้านยาวสีนาค
ลักษณะพันธุ์ รูปทรงใบป้อม ปลายใบแหลมเรียว ฐานใบเรียว
พิกัด x,y 47p0667525,1540526
วันที่ปลูก 2014-04-02
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 470 27 0 315 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 470 27 0 320 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 452 27 0 320 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-04-21 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-12-27 140 9.5 10 93 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 140 9.5 10 93 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 128 8 10 93 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-09-12 128 8 10 92 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-08-16 128 8 10 92 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 128 8 10 92 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 1.26 7 9 90 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 1.26 7 9 90 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 126 7 9 90 ใบซีดเหลือง ยอดแห้ง ลาลีวรรณ หอมหวล