แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 1
ลำดับ 4
ชื่อพันธุ์ กบชายน้ำ
ลักษณะพันธุ์ ใบรูปขอบขนาน กว้าง 5-7 ซม. ยาว 14-18 ซม. ปลายใบยาวปานกลาง ฐานใบมน การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ
พิกัด x,y 47p0667528,1540537
วันที่ปลูก 2014-04-02
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 385 32 0 270 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 380 32 0 270 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 355 32 0 245 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 165 13 12 68 ตัดแต่งกิ่งล่าง ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 154 11 13 65 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-08-16 153 11 13 65 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-07-13 153 11 13 65 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 1.54 11 14 62 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-05-15 1.53 11 14 62 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 153 11 14 62 กิ่งใบสมบูรณ์ ลาลีวรรณ หอมหวล