แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 1
ลำดับ 3
ชื่อพันธุ์ สาวชม
ลักษณะพันธุ์ ใบรูปขอบขนาน กว้าง 4.5-6 ซม. ยาว 16-20 ซม. ปลายใบยาว ฐานใบมน
พิกัด x,y 47p0667534,1540538
วันที่ปลูก 2014-04-02
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 480 42 0 396 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 480 40 0 385 - พรพิมล ตันอารีย์
2021-01-10 458 40 0 385 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-05-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-01-25 151 12 8 86 - ลาลีวรรณ หอมหวล