แสดงการเจริญเติบโตของทุเรียน

ย้อนกลับหน้าแรก
ร่องปลูก 1
ลำดับ 1
ชื่อพันธุ์ กลีบสมุทร
ลักษณะพันธุ์ การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน
พิกัด x,y 47p0667542,1540546
วันที่ปลูก 2014-04-02
ข้อสังเกตวันปลูก

วันที่บันทึก ความสูง (cm) เส้นรอบวง (cm) จำนวนกิ่งหลัก ความกว้างพุ่ม (cm) ข้อสังเกต ผู้บันทึก ภาพ
2021-09-10 355 25 0 220 - กรกนก พานทอง
2021-06-10 350 25 0 220 - พรพิมล ตันอารี
2021-01-10 335 23 0 220 - พรพิมล ตันอารีย์
2017-09-22 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-08-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-07-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-06-26 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-02-24 0 0 0 0 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2017-01-25 169 15 15 69 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-12-27 168 15 15 68 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-11-22 168 15 15 68 ตัดแต่งกิ่งล่าง ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-10-20 155 14 16 66 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-08-16 154 14 16 65 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-06-15 142 11 16 75 - ลาลีวรรณ หอมหวล
2016-04-14 140 11 16 75 กิ่งใบไม่สมบูรณ์ ลาลีวรรณ หอมหวล